Pengenalan GeoAMS

GeoAMS adalah singkatan kepada Geographical Asset Management System atau Sistem Maklumat Geografi Aset Majlis Perbandaran Muar. GeoAMS merupakan satu aplikasi portal aset untuk Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan serta Jabatan Perancang, Pembangunan dan Landskap. Aplikasi ini mengandungi pangkalan data spatial berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) yang dibangunkan untuk rujukan pihak Majlis Perbandaran Muar dan capaian maklumat kepada pengguna eksekutif dan orang awam.